Yosegi Zaiku Japanese Bookmark

  • Yosegi Zaiku Japanese Bookmark
  • Yosegi Zaiku Japanese Bookmark

Yosegi Zaiku Japanese Bookmark

Measures* 4.5 x 1.38 inches.
$7.95
5 available
  • Gallery
  • Description
Measures* 4.5 x 1.38 inches.