Yosegi Zaiku Japanese Bookmark

$7.95
  • Yosegi Zaiku Japanese Bookmark
  • Yosegi Zaiku Japanese Bookmark

Yosegi Zaiku Japanese Bookmark

$7.95
Measures* 4.5 x 1.38 inches.
  • Gallery
  • Description
Measures* 4.5 x 1.38 inches.